Voedselbank

Brood dat overblijft schenken we aan de voedselbank. De voedselbank probeert financiële problemen van mensen wat te verlichten door voedselpakketten uit te delen. In Zuidoost Drenthe zijn ongeveer 700 klanten ingeschreven bij de Voedselbank, meestal gezinnen. Voor meer informatie kijk op de website van de Voedselbank Zuidoost Drenthe.